Gör skillnad som chef!

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?

I Sverige har tre av fyra erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.  Ändå är psykisk ohälsa inget vi pratar öppet om i arbetslivet och många arbetsplatser blir handlingsförlamade när medarbetare mår dåligt.

Undersökningar från Hjärnkoll visar att drygt hälften av cheferna med personalansvar är osäkra på hur de ska agera när en anställd får problem med sin psykiska hälsa. Mer än varannan underskattar också hur vanligt det är med psykisk ohälsa. De flesta tänker att det inte gäller den egna arbetsplatsen.

Med relativt enkla lösningar går det att förändra mycket. Öppnare samtal och skriftliga rutiner för hur du som chef ska agera tidigt är viktiga första steg mot bättre psykisk hälsa på arbetsplatsen – och större beredskap för att hantera psykisk ohälsa.

så gör du som chef handledning

Beställ handledningen ”Så gör du som chef”

I handledningen får du som chef med personalansvar konkret stöd hur du kan arbeta med psykisk ohälsa på arbetsplatsen, både när det uppstått och i förebyggande syfte. Några av frågorna som handledningen tar upp: Hur stödjer jag som chef en anställd som mår dåligt på bästa sätt? Hur motverkas negativ stress? Vilka faktorer främjar psykisk hälsa och välbefinnande? Hur genomför jag känsliga samtal? Handledningen vänder sig till chefer i privat och offentlig tjänst.

Länk handledningen i webbutiken

studiematerial så gör du som chef

Beställ studiematerialet till ”Så gör du som chef”

Komplettera handledningen med ett studiematerial för självstudier eller som stöd för en studiecirkel.

Länk till studiematerialet i webbutiken

Boka en ambassadör!

Hjärnkollambassadörerna föreläser utifrån sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och bidrar med värdefulla strategier och verktyg som din arbetsplats kan ha nytta av. Du kan boka en ambassadör för en kortare föreläsning eller för en halv- eller heldagsutbildning. Vi har över 300 ambassadörer i hela landet, i
olika åldrar och med olika erfarenheter. Flera är särskilt inriktade på att föreläsa och utbilda i arbetslivet. 

Boka ambassadör här