Psykiatriveckan i Blekinge vecka 41  tjuvstart 5/10 på Kulturnatten.

Se vårt program och möt oss länet. https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/psykiatriveckan-2019.html

Kom och prata arbetslivskoncept med oss för ett friskare arbetsliv,

Vi ses

Psykisk ohälsa är mycket vanligt, tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå blir många diskriminerade. Att öka öppenheten och kunskapen är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Vårt mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter. Vill du vara med? Du kan göra skillnad genom att våga prata om psykisk ohälsa!

HK_blekinge_sv

Om någon mår psykiskt dåligt. Klicka här för kontaktuppgifter.

Psykiska olikheter – lika rättigheter

Övergripande mål:

    • Förändra normer och strukturer som påverkar vårt beteende och förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa
    • Öka kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa – både för den enskilde och för samhället i stort
  • Genom denna öppenhet kring psykisk ohälsa vill vi minska rädsla och negativa attityder.

Vi samverkar med:

  • Kommuner och Landsting
  • Parterna för den svenska arbetsmarknaden’
  • Studieförbundet vuxenskolan
  • Myndigheter
  • andra organisationer och verksamheter som vill arbeta för en bättre psykisk hälsa

Vi erbjuder:

Bild på böcker så gör du som chef
Handledning Så gör du som chef
Bild på handledning så gör du som kollega
Så gör du som kollega