Psykisk ohälsa är mycket vanligt, tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, ändå blir många diskriminerade. Att öka öppenheten och kunskapen är Hjärnkolls viktigaste uppgift. Vårt mål är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter. Vill du vara med? Du kan göra skillnad genom att våga prata om psykisk ohälsa!

HK_blekinge_sv

Psykiska olikheter – lika rättigheter

Övergripande mål:

  • Förändra normer och strukturer som påverkar vårt beteende och förhållningssätt till personer med psykisk ohälsa
  • Öka kunskap och öppenhet kring psykisk ohälsa – både för den enskilde och för samhället i stort
  • Genom denna öppenhet kring psykisk ohälsa vill vi minska rädsla och negativa attityder.

 

Vi samverkar med:

  • Kommuner och Landsting
  • Parterna för den svenska arbetsmarknaden

 

Vi erbjuder:

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Arbetslivsutbildningar

 

                  så gör du som kollega                           handledning så gör du som kollega

 

                     studiematerial så gör du som chef                          så gör du som chef handledning